Skip to main content

Att ersätta ett system för medarbetarundersökning. WP lösning med Rest API mot databas. Resultatet redovisas i excel. Kunden är ett av de större bilföretagen. Resultatet blir en snabbare lösning, bättre designmässig översikt samt klart mer flexibelt för att löpande justera innehållet.