Genomförda uppdrag

Det finns en hyggligt lång lista på uppdrag vi genomfört. Därmed finns en eller annan närhet till kommande uppdrag att genomföra.
VI har större del av kunder inom stora verksamheter och statlig myndighet. Men vi har även genomfört många mindre projekt till små verksamheter. Erfarenhet och kunskapsbredd gör oss mycket anpassade till att verkar inom i princip alla typer av uppdrag. För att allt ska bli rätt så är det bäst att vi bokar ett möte och pratar igenom vad som förväntas.