2019-10-07 Sthlm Tech -Job Fair

Träffa oss på Hilton Slussen och prata framtida möjligheter. JobFair startar 17.00, alltså en timme före huvudeventet.
Vi söker, till våra uppdragsgivare fn närmare 30 olika roller, från webb till embedded.